Vuokrausehdot

Varausehdot

 • Vuokraajan täytyy olla täysi-ikäinen.
 • Asiakas tarkastaa vuokraamansa laitteen vastaanottaessaan sen ja hyväksyy laitteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Ennen luovutusta on käyty läpi mahdolliset laitteen olemassa olevat vauriot vuokraajan kanssa.
 • Vuokrausajan päätyttyä molemmat osapuolet tarkastavat laitteen kunnon ja jos uusia vaurioita havaitaan, on asiakas velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen perusteella.
 • Mikäli laitteelle on vuokrauksen aikana aiheutunut vahinkoa, jota ei korvata laitteen vakuutuksesta tai joka on seurausta laitteen viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on vesijetin luovuttanut, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, laitteen käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vastaa asiakas vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. Kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäiviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että asiakas ei palauta laitetta sovittuna palautuspäivänä. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia.
 • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan laitteelle ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet. Vahinkotapauksissa vuokraajan omavastuu on 1500 euroa.
 • Vuokrauksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa 7 vrk ennen vuokrauksen ajankohtaa. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ajoissa, on vuokraamolla oikeus periä puolet sovitusta vuokrahinnasta, kuitenkin enintään 300 e.
 • Laite luovutetaan ja palautetaan tankattuna, polttoaineena käytetään aina 98E bensaa. Mikäli asiakas on käyttänyt vääränlaista polttoainetta, on vuokralainen velvollinen korvaamaan laitteelle mahdollisesti aiheutuneen vahingon. Vajaalla polttoainesäiliöllä palautetun laitteen tankkaamisesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta 3 euroa /litra.
 • Vuokrahinta sisältää oikeuden käyttää laitetta, ja liivejä sekä tarvittavia ajovarusteita. Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista.
  Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle laitetta koskevasta vahingosta, viasta, laitteessa ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään poliisille rikosilmoituksen.
 • Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.